Skip to content
Transport gratuit pentru comenzi de si peste 150 ron
Transport international, EU

Regulament Oficial ”DRIVE YOUR WAY GIVEAWAY”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “ DRIVE YOUR WAY GIVEAWAY”

Secțiunea 1: Organizatorul concursului

            Concursul “Giveaway DRIVE YOUR WAY GIVEAWAY” este organizat de Q STEM LAB MEDIAS SRL, înregistrată la Registrul Comerțului – J32/746/2018, CUI RO39389141.

            Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului

Concursul DRIVE YOUR WAY GIVEAWAY se va desfășura din data de 27.02.2020 până în data de 08.03.2020. Pagina de concurs se află la adresa https://www.instagram.com/christina_ich

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare

            La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului și, ulterior pentru comunicări despre activitatea sa. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului a datelor sale personale.

Secțiunea 5: Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina https://www.instagram.com/christina_ich/  Utilizatorii se pot înscrie în concurs din data de 27.02.2020.

Secțiunea 6: Premiile concursului

Un autoturism marca Hyundai KONA 1.0T-GDi 120 CP 2WD COMFORT

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorilor

  Câștigătorul va fi desemnat de CHRISTINA ICH prin intermediul unei extrageri cu ajutorul unui program generator de numere aleatorii la data de 18.03.2020 si va fi postat pe InstaStory. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

Validarea castigatorului se va face de o comisie desemnata de organizatori imediat dupa desemnarea acestuia de catre  CHRISTINA ICH, sens in care se va incheia un proces verbal de validare.

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor

            Câștigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în decurs de cel mult 2 zile de la data extragerii, prin intermediul unui apel telephonic/mesaj privat pe Instagram. Câștigătorul se va prezenta în termen de 30 de zile calendaristice în București pentru ridicarea premiului și îi vor fi înmânate următoarele: cele 2 cheie ale autoturismului, asigurare pe 6 luni, cartea mașinii și documentele aferente. La fața locului se va întocmi un proces verbal de predare-primire.

Secțiunea 9: Drepturi de autor

            Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea concursului

  Prezentul Concurs va înceta de drept in data de 08.03.2020, ora 23:59.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului

            Participanții trebuie să respecte urmatorii pasi:

PASUL 1: Să aprecieze pagina de Instagram @q.cosmetice.coreene

PASUL 2: Să eticheteze un prietem din listă, cont activ și valabil. Pot lăsa mai multe comentarii dar cu tag-uri diferite.

PASUL 3: Contul trebuie să fie deschis/public în ziua extragerii.

 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

SECŢIUNEA 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la contestarea dreptului de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

În cazul în care un câştigător refuză premiul oferit în cadrul acestei Campanii, va semna o declaraţie pe propria răspundere prin care va declara că renunţă la premiul oferit şi la orice alte drepturi legate de acest premiu. Dacă aceasta declaraţie nu se poate semna la sediul Organizatorului sau în prezenţa unui reprezentant al Organizatorului, atunci declaraţia se va trimite Organizatorului prin scrisoare recomandată sau curier.

Secţiunea  13. persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu și minori

În cazul în care Câştigătorul este o persoană cu o capacitate de exercițiu restrânsă sau minor, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui, tutorelui său legal sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens, coform legii.

Secțiunea 13: Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi

            Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresă de mail.

                                                                   Intocmit de  Q STEM LAB MEDIAS SRL

Categorii: Uncategorized @ro