Skip to content
Transport gratuit pentru comenzi de si peste 150 ron
Transport international, EU

Regulament oficial Giveaway „Q Cosmetice Coreene & Adelina Pestrițu”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Q COSMETICE COREENE & ADELINA PESTRIȚU”

Secțiunea 1: Organizatorul concursului

            Concursul Giveaway „Q Cosmetice Coreene & Adelina Pestritu” este organizat de Q STEM LAB MEDIAS SRL, înregistrată la Registrul Comerțului – J32/746/2018, CUI RO39389141.

            Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului

Concursul Giveaway „Q Cosmetice Coreene & Adelina Pestrițu” se va desfășura din data de 16.01.2020  până în data de 20.01.2020, inclusiv. Pagina de concurs se află la adresa https://www.instagram.com/adelina.pestritu/

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare

            La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale iar in cazul in care castigatorul a oferit asemenea date acesta va fi descalificat urmand sa se organizeze o noua atribuire a premiului.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale

            Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului și, ulterior pentru comunicări despre activitatea sa. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului a datelor sale personale

Secțiunea 5: Mecanismul concursului

            Utilizatorii vor afla de concurs de pe https://www.instagram.com/adelina.pestritu/ 

Utilizatorii se pot înscrie în concurs din data de 16.01.2020, după postarea acestuia pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/adelina.pestritu/ 

Secțiunea 6: Premiile concursului

  • Produse cosmetice ElishaCoy pentru ingrijirea tenului
  • 15.000 lei – virament bancar in contul castigatorului

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorilor

            Câștigătorul va fi desemnat de Adelina Pestritu prin intermediul unei extrageri cu ajutorul unui program generator de numere aleatorii și va fi postat pe InstaStory. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor

            Câștigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în decurs de cel mult 2 zile de la data extragerii, prin intermediul unui apel telefonic/mesaj privat pe Instagram. Câștigătorul va intra personal în posesia premiului după cel mult 5 zile de la comunicarea contului bancar, astfel: Câștigătorul va primi premiul prin virament bancar, taxele  de virare fiind suportate de către Organizator.

            Taxele și impozitele aferente premiului vor fi suportate de Câștigător, Organizatorul neavând nici o obligație în acest sens.

Secțiunea 9: Drepturi de autor

            Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea concursului

            Prezentul Concurs va înceta de drept in data de 20.01.2020, ora 00:00 .

Secțiunea 11: Regulamentul concursului

            Participanții trebuie să respecte urmatorii pasi:

PASUL 1: Să aprecieze pagina de Instagram @q.cosmetice.coreene

PASUL 2: Să eticheteze din lista de prieteni persoane interesate de acest concurs, conturi valabile si active.

 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 12: Taxe și impozite aferente

            Câștigătorul premiului se obligă să vireze impozitul datorat precum și contribuțiile sociale aferente venitului obținut în conformitate cu dispozițiile legale organizatorul neavând nici o obligație în acest sens.

Secțiunea 13: Litigii

            În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi

            Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresă de mail.

                                                                    Intocmit de  Q STEM LAB MEDIAS SRL

Categorii: Uncategorized @ro